Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
306 14 Plzeň

Informace o instituci Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné správy a zdravotnictví.

 

V současné době má ZČU osm fakult s více než 60 katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Téměř 18 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Ideální struktura poskytuje studentům ty nejkomplexnější studijní možnosti v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia.

 

Součástí vzdělávací činnosti na ZČU je též celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně velice oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě pedagogické činnosti je ZČU též dynamickým střediskem výzkumu a vývoje.

ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Kde nás najdete?

Zobrazit